• پیامک

فال آنلاین

سال نو مبارک

❤ الهی خنده ات همچون بهار و دلت آزاد ز غم ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان

android_khengoolestan

‏رئیسی گفته میخوام بیکاری جوانان رو ریشه کن کنم
😎
.
.
.
.
احتمالا میخواد بیکارا رو اعدام کنه
😂😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

یه دوس دختر داشتم بردمش دریا

از بس پروتز کرده بود روی اب میموند

سوارش شدم و تا ساحل پارو زدم
😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

بعد ٣ روز کوه نوردی رسیدیم به قله، به سرپرست گفتم خب حالا باید چیکار کنیم؟؟

گفت باید برگردیم پایین
😐😐
.
.
.
.
همونجا بود که فهمیدم کوهنوردی ورزش روانیاس
😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

یکی از ترسناکترین چیزایی که ازش میترسم اینه که
پیاده بخورم به یه مدرسه دخترونه تعطیل شده
.
.
.
.
قشنگ کم میمونه انگشت کنن به باستنه آدم
😐😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﮐﻼﻩ ﻗﺮﻣﺰﻱ: ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺮﺟﻲ، ﭼﻲ ﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﮐﭽﻞ
ﺷﺪﻱ؟

ﻣﺠﺮﻱ: ﺍﺯ ﺑﺲ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ

ﮐﻼﻩ ﻗﺮﻣﺰﻱ: ﺍﮔﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ
ﺯﺍ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻴﻦ ﻧﺎﺭﮔﻴﻞ ﻣﻴﺸﺪ

ﻣﺠﺮﻱ: ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ ﻫﻢ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪ ﺍﮔﻪ ﺯﻳﺎﺩ
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻪ ﮐﭽﻞ ﻣﻴﺸﻪ

ﮐﻼﻩ ﻗﺮﻣﺰﻱ: ﻳﻨﻲ ﻣﻨﻢ ﺑﺨﻮﺍﻡ ﻭﺍﺱ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﻧﺪﻥ
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﭽﻞ ﻣﻴﺸﻢ؟

ﻣﺠﺮﻱ: ﺁﺭﻩ ﻭﻟﻲ ﺍﻳﻨﻮ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻧﮑﻦ ﻭﺍﺱ ﺩﺭﺱ
ﻧﺨﻮﻧﺪﻥ، ﺑﺰﺭﮒ ﮐﻪ ﺷﺪﻱ ﻣﻴﺮﻱ ﻣﻮ ﻣﻴﮑﺎﺭﻱ

ﮐﻼﻩ ﻗﺮﻣﺰﻱ: ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ۲۰ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺮﺝ
ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻡ ﮐﻨﻲ ۲۰ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻫﻢ ﺧﺮﺝ
ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ ﻣﻴﺸﻪ ۴۰ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ،ﺧﺐ ۳۰ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺑﺪﻩ
ﺗﺮﮎ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﻣﻴﺮﻡ ﻣﺪﺭﮎ ﺑﺨﺮﻡ ﺩﻳﮕﻪ

ﻣﺠﺮﻱ: ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﺭﮎ ﺗﻘﻠﺒﻲ ﺑﻬﺖ ﮐﺎﺭ
ﻣﻴﺪﻥ !؟

ﮐﻼﻩ ﻗﺮﻣﺰﻱ: ﻣﮕﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﺭﮎ ﺍﺻﻞ ﻣﻴﺪﻥ !؟
😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

به خنگه میگن به زلزله ‌زده ها نمیخوای کمک کنی؟
.
.
.
.
میگه: نه دستم تنگه ان شاء الله زلزله بعدی
😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

‏شامپو صحتو برای بار اول که استفاده کنی با طبیعت آشتی میکنی

بار دوم با طبیعت صمیمی میشی

از بار سوم باهات سر شوخی رو باز میکنه میرینه رو کله ت
😐😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﺳﺘﺎﺩ ﺳﻮﺧﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ: ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺑﻨﺰﯾﻦ، ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺭ ﺑﺎﮎ ﺧﻮﺩ ﺑﺸﺎﺷﻨﺪ
.
.
.
.
ﭼﺮﺥ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺍﺯ ﭼﺮﺥ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﺎ ﺭﯾﺪﯾﻢ، ﭼﺮﺧﯿﺪ
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺸﺎﺷﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ
😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

موز دوست داری؟ بیا این خیار رو بگیر، نصفش هم بده بغل دستیت
.
.
.
.
(شیوه برخورد کائنات با خواسته ها و آرزوهای من)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

شمام وقتی دبیراتون خوشحالن و حالشون خوبه

فکر میکنین دیشب زنشون باهاشون خوب تا کرده

یا فقط ما انقدر بیشعوریم؟
😑😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ماشین ظرفشویی داشت ظرفا رو میشست رفتم از پشت بغلش کنم برق گرفتم
.
.
.
.
میگفتین “حس خوبیه ظرف بشوره از پشت بغلش کنی
☹️
دیگه به حرفاتون اعتباری نیست
😏😑

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﻣﯿﮕﻦ ﺭﻭﺯ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣﯿﺪﻥ
.
.
.
.
ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺍﻭﻥ ﺁﭘﺎﻧﺪﯾﺲ ﺑﯿﮑﺎﺭ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﻭﻥ ﻭﺳﻂ
😐

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

دارم به بچه همسایمون ریاضی یاد میدم، میگم : شاهین جان اگه تو ۱۰ تا لواشک داشته باشی، سه تاش رو به مهشید بدی و ۴ تاش رو به سارا، حالا چی داری ؟
.
.
.
.
نگاه میکنه تو چشام و میگه: خوب معلومه دوتا دوست دختر جدید

یعنی بچه نیستن، راه زنن
😂😃😂😆😂😆

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

مورد داشتیم دختره تو امتحان رانندگی

میخواسته دنده عقب بره
😂😂

به جای اینکه دستشو بندازه پشت صندلی، انداخته گردنِ افسر
😳😳

گواهینامه پایه یک اومده در خونشون تا ۵ سال هم جریمه نمیشه
😜😜😜😜😜
والا
میگن از محبت خارها گل میشود

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

‏اخبار گفت: سربازان نخبه، کسری خدمت میگیرن
.
.
.
بابام نگام کرد گفت: تا خدمت رو بر اساس ضریب هوشی نکردن خدمتتو برو وگرنه تا آخر عمر باید بری خدمت
😐😂😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

پیام من در گروه فامیلی: سپاس دایی جان، مطلب بسیار زیبا و آموزنده‌ای بود
😊
.
.
.
.
پیام من در گروه دوستام: دهنت سرویس ممد، ترکیدم از خنده
😂😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﻛﻤﺒﺰﺍلاینون ﭼﻴﺴﺖ؟
.
.
.
.
آیا ﻧﺎﻡ ﯾﮏ ﺩﺍﺭﻭ ﺍﺳﺖ؟
ﺁﻳﺎ ﻧﺎﻡ یک ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺳﺖ؟
ﺁﻳﺎ ﻧﺎﻡ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎﺳﺖ؟
ﺧﻴﺮ

ﺗﻮﺻﻴﻪ یک ﭘﺪﺭ اصفهانی ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻧﻮﻥ ﻭ پنبر
🍞😉😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

یبارم بابام اومد تا میخورد منو زدبعدش مادرم بهش گفت ممد تیله بازی کرده بود نه این
.
.
.
.
پاشدیه جفت چک دیگه بهم زدو گفت خاک برسرت که همش من به توشک دارم
😐😩😑😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

دیروز وایساده بودم بین مانکنا بیرون مغازه، دونفر اومده بودن داشتن نگاشون میکردن، منم بدون اینکه تکون بخورم همون جا وایساده بودم
.
.
.
.
بعد یکیشون اومد پیرهنم رو گرفت گفت: خدایی این چیه کردن تن این مانکنه! مثل گونی می مونه
😑😂😂😂😐

khengoolestan_axs

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

میروی؟! یک استکـانِ چـای مـهــمـان کـن مـرا بـعـدا بــرو
گـوشـه ای آباد مـانـده، خـوب ویـران کـن مـرا بـعـداً بــرو

بــاز رو مـیـگـیـری از دیـوانـه ات بـا ابـرها، رحـمـی کـن و
از سـرِ خــط مــاهـتـابِ مـن، پـریشان کــن مـرا بـعـداً بــرو

بـی خـبـر نـگـذار بــاشـد یـک نـفـر هـم از مـن و از رازِ مـن
بـــاش و رسـوای تــمــامِ آشــنــایـان کــن مـرا، بـعـداً بــرو

انـدکـی جـان مـانـده در رگ های امـّیـدم، بـمـان و بـیشتـر
خـسـته از شک و یقین و کـفـرو ایمان‌‌ کن مـرا بـعـداً بــرو

از تو ردی و نشانی دیده هرکس شعر من را خوانده است
شـعــرهـا را کـرده ای انـکـار، کـتـمـان کـن مـرا بـعـداً بــرو

گـفـتـه بـودم حـرف از رفـتن نزن، حالا که حرفش را زدی
صـبـر کـن، اول درون خـاک پـنــهـان کــن مـرا بـعـداً بــرو

الــتـماس آخــر مـن بـود، کــردم جـفـت کــفـشـت را ولــی
مـیـروی یـک اسـتـکـان چـای مـهـمان کن‌ مـرا بـعـداً بــرو

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

طاهره اباذری هریس

khengoolestan_axs

^^^^^*^^^^^

گوشه ی چادر مادرم را می‌گرفتم
باهم می‌رفتیم مخابرات نبش کوچه ششم
می‌گفتند مخابرات

اما اسمش اصلا مخابرات نبود که
همیشه‌ی خدا هم شلوغ بود
نوبت می‌گرفتیم و می‌نشستیم
بعد از چند دقیقه صدا می‌زدند و می‌گفتند خانم فلانی کابین شماره‌ی سه
یک اتاقک چوبی نیم در نیم
یک تلفن قدیمی و کثیف روی دیوار
و بوی عرق نفر قبلی
اما چه ذوقی داشتیم

تقریبا هر دو روز یک بار می‌آمدیم تلفن می‌زدیم و چند دقیقه‌ای با پدربزرگ و مادربزرگم حرف میزدیم
محل ما سیمکشی تلفن نداشت که
آنها هم که داشتند وضعشان تقریبا همین بود

حرف زیاد داشتیم
اما مجبور بودیم زود قطع کنیم
قطع نمی‌کردیم خودش قطع می‌شد
ارتباط ها کم بود
اما با جان و دل
با ذوق و شوق

حرف ها هیچوقت تکراری نمی‌شد
همه برای هم وقت داشتند
هیچکس تیک دوم تلفنش را برنمی‌داشت
که مثلا صدایت را هنوز نشنیده ام
هیچکس حرف هایش را ادیت نمی‌کرد
دوستت‌دارم هایش را پاک نمی‌کرد جایش نقطه بگذارد
وقتی می‌گفت دلم برایت تنگ شده
شک نداشت که می‌گفت
صدا را که نمی‌شد پاک کرد
می‌رسید

گروه هم نداشتیم
اما هروقت تلفن می‌زدیم حتما یکی بود که آنلاین باشد و جوابمان را بدهد
آن روزها
یک مخابراتِ نبش کوچه‌ی ششم بود و یک دنیا عشق
که همه را از سیم‌های تلفنش رد می‌کردیم

اما امروز
یک دنیا وسیله‌ی ارتباطی‌
که یک “دلم برایت تنگ شده” از امواجشان رد نمی‌شود
اگر هم رد شود، می‌شود پاکش کرد

می‌ترسم در بروز رسانی بعدی
همدیگر را هم بتوانیم پاک کنیم

مادربزرگ هم که چت بلد نیست
راستی
…چادر مادرم

^^^^^*^^^^^

رضا باقری

khengoolestan_axs

►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄

دبیرمون میگفت مدرسه میاین
توت فرنگی و موز نیارین
میپرسیدیم چرا؟!؟

میگفت شاید همکلاسیت نداشته باشه
دلش بخواد

همین دبیرمون رو بچه ها
خیلی اذیت میکردن
چون خوب بود و مظلوم

یک بار ازش پرسیدم آقا چرا هیچی نمیگید؟!؟
چرا مامان و باباشونو نمیگین بیان مدرسه؟

گفت: شاید یکی نداشته باشه … غرورش یک وقت نشکنه

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

*********◄►*********

فروردین: اینا خیلی هنر کنن بتونن پیژامه ست کنن 😀

اردیبهشت: خیلی خوشگل وخوش استیل هر چی بپوشن بهشون میاد بس که خوش تیپ و خوش استیل هستن
😍

خرداد : خدای تیپ زدن همه چی
بهشون میاد… خدادادی خوشتیپن
😃

@~@~@~@~@~@

تیر: چهره ی عالی دارن، تیریا اوج جذابیتن، خدای احساس و الهه ی تیپ هستن
😜

مرداد: به معنای واقعی مانکن هستن و توی تیپ زدن فوق العاده ان
😎

شهریور: بانمک و خوش تیپ بس که خشکل هستن
😍

@~@~@~@~@~@

مهر: مهریا اوج خوشتیپیشون شلوار کردی سیاه با تیشرت قرمزه
😋

آبان: از بس خودشون خشکل هستن گونی هم بپوشن بهشون میاد
😋

آذر: اینها گاهی فوق العاده خوش تیب گاهی هم راحتن. ولی بعد مردادیها نهایت تیپن
😉

@~@~@~@~@~@

دی: تیپشون مثل قیافشون عالیه حرف نداره همه هم دنبالشونن اینها همیشه تیپشون خاصه
😍

بهمن: واویلا اینها از کودکیشون خوش تیپ بودن و هستن اصلا تیپ تو زاتشونه
☺️

اسفند: خوش به حال همسراشون اینها هیچ وقت لباس زشت نمیپوشن همیشه به روز هستن
😉

*********◄►*********

khengoolestan_axs

►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄

مادر کودکی اورا بدست موجهاى نیل میسپارد
تا برسد به خانه ی فرعونِ تشنه به خونَش

دیگری را برادرانش به چاه مى اندازند
سرازخانه ی عزیز مصر در می آورد

مکر زلیخا زندانیش می کند
اماعاقبت برتخت مینشیند

آتشی نمیسوزاند ابراهیم را
دریایى غرق نمیکند موسى را

اگر همه عالم قصد ضرر رساندن تو را داشته باشند
وخدا نخواهد نمیتوانند او یگانه تکیه گاه من وتوست

به “تدبیرش” اعتماد کن

به “حکمتش” دل بسپار

وبه سمت اوقدمی بردار

به او “توکل” کن

►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄

khengoolestan_axs

^^^^^*^^^^^

‏اگر موی بلند دوس داره

تو موهاتو کوتاه کن
.
.
.
.
ببین تا بلند شدن دوباره ی موهات پات وایمیسه یا به مویی بند بودی و میذاره میره
(:

^^^^^*^^^^^

—————–**–

قدیما تو یه آپارتمان زندگی می کردیم، واحد کناریمون یه زن و شوهر بودن که خیلی هم جوون نبود، اما با اینکه سنشون قدی شده بود که دست از دعواهای زن و شوهری بردارن اما هر روز مکافات بود، مامان میگف شوهرش دست بزن داره، مامان از دست زهرا خانم خیلی کفری بود، میگف آخه دختر تو که بچه ای هم نداری که بخاطرش گیر باشی پس چرا یکم دلت بحال خودت نمیسوزه، ول کن برو خونه ننه بابات، پای چی این مرد موندی،

و چیزی که عجیب بود ، جواب زهرا خانم بود، میگفت دوستش داره 
نه تنها واسه آدم بزرگا جوابش احمقانه بود حتی واسه من واسه یه پسر بچه ده دوازده ساله هم عجیب بود، که این چجور دوست داشتنیه

گذشت و ما از اون محله رفتیم

اما حالا که رسیدم وسط راه، نه آدم بزرگِ بزرگ شدم نه پسر بچه موندم فکر میکنم دلیل اصرار زهرا خانم واسه موندن تو خونه ی مردی که هر روز به باد کتک می گرفتش رو فهمیدم
مامان هنوزم دورا دور با زهرا خانم تلفنی حرف میزنه، میگه انگار شوهرشو شفا دادن و آدم شده، زهرا خانمو میذاره رو سرش و حلوا حلوا میکنه 
من فکر میکنم هیچ دوست داشتنی احمقانه نیست، حتی تو جایگاه زهرا خانم 
فقط بستگی داره به هوش آدما که بفهمن فلان آدم مناسبه براشون، برای اینکه دوستش داشته باشن، یکی مثل زهرا خانم زود فهمید و صبر کرد، یکی مثل شوهرش دیر فهمید اما بالاخره فهمید، یکی مثل زهرا خانم زود نمیفهمه و زود فرارو به قرار ترجیح میده، یکی ممکنه باهوش باشه و زود بفهمه که فلانی واسه ی اون نیست و زود تمومش کنه 

چیزی که من فهمیدم اینه که ما آدما هرچقدر هم که باهوش باشیم توی رابطه ی خودمون و هرچقدر که موفق باشیم هیچ وقت نمیتونیم رابطه ی خوب یا بد دو نفر دیگه رو تحلیل کنیم

شاید حماقت یه نفر بهترین تصمیم باشه 
و شاید بهترین رابطه ی یه نفر حماقت باشه

—————–**–

مسعود ممیزالاشجار

بسم الله الرحمن الرحیم

این عیده مبعثه رسوله حرضته اکرم را به تموم شیعیانه مسلمین جهان

تبریک و تسلیت عرض میکنم

*vakh_vakh* *vakh_vakh*

حجمش تقریبا یک مگا بایت ◄

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

یه روز زدیم شبکه شما، داشت گوسفندارو تو دشت نشون میداد
.
.
.
.
پایینش نوشته بود: ما شما را نشان میدهیم
😐😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

‏وقتی خیلی بچه بودم یه بار اومدم مودب باشم، نصفه شب رفتم به مادرم گفتم مامان من خودمو خیس کردم
.
.
.
.
مادرم گفت برو بخواب فردا بیدار میشم میزنمت
😐😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

کودک درون آیت الله جاناتی
💭
.
.
.
.
به علت کهولت سن در گذشت
😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

دقت کردین
وقتی ی بچه ب دنیا میاد همه میگن
چشاشو چ مامانیه
😍
لباشو چ مامانیه
👄

هیچکس یادی از بابا نمیکنه
😔
.
.
.
.
تنها زمانی از بابا یاد میشه ک پوشک بچه رو بازمیکنن

میگن: “ای بابا”چقد ریده
😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

دختره تو حمام بوده ،برق میره، جیغ میکشه میگه یا امامزاده اسماعیل
😭
.
.
.
.
.
امام زاده اسماعیل ظاهر شده گفته: عزیزم اینطور موقع ها منو اسی صدا کن
😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

اون قسمت بود که یوسف پیامبر وارد میشه
و این زن ها دستشونو میبُرن

من یه بار رفتم تو یه کوچه کُلی دختر نشسته بودن
داشتن میوه پوست می کندن

تا منو دیدن گفتن: جووون عجب باکسنی داری آق پسر
😗
میخوام بگم زمونه عوض شده متاسفانه
😑😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

رفتم روانپزشک از مشکلاتم گفتم دیدم داره گریه میکنه
.
.
.
.
پرسیدم ینی خیلی بدبختم؟
گفت نه

ولی اینجوری که از مشکلات گفتی انگار پول نداری که پول ویزیتو بدی
😐😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

پیج مشکلات پزشکی
😳😶😆😂

سلام عذر میخواهم از حضورتون، میخواستم بپرسم دماغ به کجاها راه داره؟؟
😐😂

حالا کامنت های ملت همیشه در صحنه

ـ به اتوبان نواب
😕

ـ تا تهش به عنبیه، ولی شما کجا میخوای بری؟!؟
😂

ـ ببین داداش از سوراخ سمت چپی که وارد بشی اولین بن بست میشه مخ یا همون مف من فقط همینو بلدم
😒

ـ چیه چیزی اون توو گم کردی؟!؟
😂

ـ به حلق
😐

ـ آب توش کن ببین از کجا میزنه بیران
😂

ـ اگه مرز رو نبندن تا ترکیه راه داره😳😂

ـ پژو ۲۰۶ مدل ۸۶ ، قیمت توافقی
😐

ینی دیوونه این اخری ام
😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ﻣﻦ ﯾﺎ ﺳﻮﺗﯽ ﻧﻤﯿﺪﻡ ﯾﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺳﻮﺗﯽ ﻣﯿﺪﻡ ﻣﯿﺰﻧﻢ
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯿﮑﻨﻢ

ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﻮﻧﺎ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﮐﻨﻢ گفتم
.
.
.
‌.
ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺩﻫﻨﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﮐﻨﯿﺪ
😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ـ رشته‌ات چیه

ـ ادبیات انگلیسی

ـمیدونی میله کجی که سر شالوله رو به لوله فرعی وصل میکنه به انگلیسی چی میشه؟!؟
😒😐😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

من به نظرم هنوز به احمدی‌نژاد مستقیم نگفتن که رد صلاحیت شدی
وگرنه تا الان یه واکنشی نشون میداد
.
.
.
.
مثلا گفتن صلاحیتت مریض شده بردن بیمارستان
😁😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ترسم از سوسک و حشرات در این حده که نصفه شب صدای خش خش یا ویز ویز تو اتاق میشنوم اولین فکری که به ذهنم میرسه اینه که
.
‌.
.
.
.
«ایشالا که جن باشه»
😁😂😂

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ولى گاهى اوقات حتى گوگل هم برات جوابى نداره
سه ساعته سرچ میکنم: چجورى با ٢تا تخم مرغ و یه دونه پیاز پیتزا درست کنم؟
.
.
.
.
مسیج میده: برو دخترررر، برو دیوونهههه

*********◄►*********

👧دخترا👧

فروردین: حنا دختری در مزرعه
اردیبهشت: بل
خرداد: دخترک کبریت فروش

@~@~@~@~@~@

تیر: شنل قرمزی
مرداد: فیونا
شهریور: سیندرلا

@~@~@~@~@~@

مهر: بند انگشتی
آبان: آناستازیا
آذر: سفیدبرفی

@~@~@~@~@~@

دی: زیبایی خفته
بهمن: آلیس
اسفند: پری دریایی

*********◄►*********

👨پسرا👨

فروردین: هرکول
اردیبهشت: ژان والژان
خرداد: پت

@~@~@~@~@~@

تیر: مت
مرداد: شرک
شهریور: رابین هود

@~@~@~@~@~@

مهر: پسر شجاع
آبان: لوک خوش شانس
آذر: سوباسا

@~@~@~@~@~@

دی: بت من
بهمن: تارزان
اسفند: علی بابا

*********◄►*********

  • 2
  • 894
  • 3,927
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*

♫ ♪ شعر ♪ ♫

✔ ابزار کمکی ✔

آموزش ها